Pac 4: Compartir el disseny

Bon dia a tothom, us deixo adjunt un audio de presentació i un pdf de la meua proposta de disseny conjuntament amb l’associació Las Historias de Sofía.

Moltes gràcies i espero que us agradi!

Antropologia del disseny – PAC 4 Compartir el disseny

ANTROPOLOGIA DEL DISSENY
PAC 4: Compartir el disseny

INTRODUCCIÓ

Aquest treball consisteix en la part final de la recerca de redisseny dins d’una comunitat, en aquest cas la comunitat de Smashbrosspain, en la que s’hi destaquen usuaris jugadors del videojoc en el que s’hi construeix la comunitat al seu voltant, els usuaris no només són jugadors de nivell competitiu si no que hi ha tot tipus de perfils des de els mes casuals fins als de perfil més exigent.

En aquest cas, l’element a analitzar ha sigut tota la part multimèdia de comunicació que consisteix la pàgina i altres medis per a la comunitat, escoltant les problemàtiques identificades per part dels usuaris en general així com un anàlisi i conclusions pròpies per part de l’autor per a arribar a algun tipus de redisseny de les esmentades problemàtiques per a poder facilitar i ajudar a la comunitat i als seus usuaris, ja que aquest és un dels objectius elementals del disseny, facilitar la vida de les persones, entre d’altres aspectes.

PROBLEMÀTIQUES DETECTADES

La manca de més tornejos i esdeveniments a nivell de fans per part de la comunitat així com la complicació de les retransmissions i la possibilitat d’accedir als mencionats esdeveniments segons d’on siguis de Espanya. La comunitat està molt ben avinguda ja que hi disposen de bona comunicació en la pàgina web així com diferents categories com jocs o gimcanes dintre d’aquesta com seria el cas de l’apartat ‘’Gacha’’ en el que consisteix a jugar a sorteig simulat, sense cap tipus de benefici establert i et poden tocar imatges amb dades que configuren estats com si d’un joc es tractés emulant-ne el propi joc en format de joc de taula, tot el material extret del propi joc sense intenció econòmica, si no simple entreteniment, però tot i que aquests aspectes són molt innovadors i bons, no acaben de equilibrar les problemàtiques mencionades.

 

 

 

Crèdits de la imatge a la pàgina de https://smashbrosspain.com/

 

 

PROPOSTA DEL DISSENY

La proposta del disseny consisteix en un seguit d’accions que poden aportar a la comunitat un nou toc de vida, com és en aquest cas renovar ‘’l’educació’’ per a poder comunicar-se amb els usuaris mitja

 

nçant 2 aspectes: Moderació controlada i cursos de educació i aprendre a gestionar el temps i altres aspectes essencials amb els videojocs. D’altre banda la proposta inclou establir un tipus de calendari i organització per a nous esdeveniments, per la part gràfica de la proposta seria aportada una gràfica clara de la organització amb nous esdeveniments de forma clara i senzilla, per dur a terme aquest aspecte, seria la tercera part de la proposta, en la que el punt que es vol defensar és el de millorar més esdeveniments dins de la pròpia comunitat, això es pot fer mitjançant més tornejos dins d’aquesta amb una millor organització, en el que s’hi recomana utilitzar com exemple també de proposta gràfica un diagrama de Gantt per a poder fer aquesta organització de manera més efectiva, els exemples gràfics són a continuació:

 

https://lucid.app/lucidchart/invitations/accept/inv_1169ebba-e75c-47f7-99ba-d2467867ddf0?viewport_loc=-266%2C42%2C2907%2C1452%2CuDe-dIt-NWfS

Augmentar el número d’esdeveniments mitjançant la col·laboració amb petits estudis de creació de videojocs, espanyols hi ha molts, serien els coneguts Indies, per part de l’organització de les retransmissions així com fer-ne les mencionades retransmissions amb un mínim de regularitat i freqüència, en aquest aspecte seria bàsicament apart d

 

e la gràfica proposada, millorar els equips actuals mitjançant una inversió que pot ser aconseguida gràcies a alguns tornejos que es poden promocionar.

https://www.nintenderos.com/2017/05/nintendo-quiere-escuchar-a-los-estudios-indies-interesados-en-desarrollar-juegos-para-switch/

Amb això quedarien resoltes totes les problemàtiques exposades per els usuaris en la recerca de la comunitat.

PROCÉS DEL DISSENY

El procés del disseny ha consistit en la utilització de la informació extreta gràcies al kit de camp que ha sigut utilitzat de la pràctica prèvia per a poder dur a terme l’anàlisi etnogràfic s’ha procedit primerament en organitzar el plantejament de la unió a la comunitat per a poder estudiar-la detingudament, per després llistar les accions pertinents per a dur-ho a terme, en aquest cas:

1. Revisió de la informació

2. Anàlisi de les problemàtiques i solucions detectades per els usuaris

3. Establiment d’una solució, tant a nivell gràfic com a nivell teòric i conceptual

4. Optimització de la mencionada

PREGUNTES GUIA

– Quin ha estat el procediment o procés que vas dur a terme per elaborar el teu objecte, prototip o servei i quines consideracions vas tenir en compte?
Com s’ha explicat en el procés del disseny, s’ha utilitzat tota la informació recollida al llarg de tot el tractament de la comunitat escollida a investigar, tenint en compte les problemàtiques detectades per els propis usuaris així com membres de la organització per a poder trobar solucions òptimes i viables, també es va tenir en compte cap a on estava dirigida la comunitat, es a dir el nucli, el joc en qüestió, com era tractat, percebut, quines bases de fans tenia, contribuïdors, esdeveniments importants, etc., es tractava de veure amb que es podia treballar, amb que col·laborar, amb que crear noves opcions i amb que no comptar perquè no fos adequat.

– Quines són les funcionalitats, pràctiques, dimensions culturals i funcions simbòliques que vas tenir en compte a partir del teu treball de camp?
Les dimensions cultures van ser clarament l’educació i l’aprenentatge aplicats a les relacions socials, que a la vegada té a veure amb la funció simbòlica d’establir un lloc, en aquest cas la comunitat, en el que hi hagi un bon ambient creatiu i correcte mitjançant algunes millores tant a nivell tècnic, a nivell d’organització, com a nivell de moviment cap a accions que poden aportar molts resultats positius.

D’altre banda, les funcionalitats pràctiques serien la millora i optimització de l’actual estat de la comunitat, en aquest cas afegint-ne aspectes no contemplats i millorant els existents que ja estava comprovat que no acabaven d’arrancar com tenien que fer-ho.

– Quines necessitats culturals o problemàtiques socials aborda/transforma/canvia/ la teva proposta?
Bàsicament la millora de tots aquells aspectes clarament localitzat per els propis usuaris que conformen la comunitat, solucionant les problemàtiques localitzades per aconseguir un millor estatus i ambient de la comunitat.

– Què vas tenir en compte per al format que vas utilitzar per a compartir la teva proposta amb la comunitat i amb el públic?
Les relacions socials i com aquestes es desenvolupaven, aplicant-ho al nivell organitzatiu com al nivell d’aprenentatge amb els cursos per a poder re-educar a les persones d’una forma no agressiva i poder establir una millor comunitat.

BIBLIOGRAFIA

– Website de la comunitat escollida, smashbrosspain.com:
https://smashbrosspain.com/

– Pàgina web del joc tractat en la comunitat escollida, de Nintendo, Super Smash Bros. Ultimate:
https://www.smashbros.com/es_ES/

– Pàgina web de Nintendo, la empresa desenvolupadora del videojoc tractat en la comunitat:
https://www.nintendo.es/index.html

– Pàgina web de lucid app:
https://lucid.app/

– Història dels Esports (E-Sports) a la pàgina web de la Wikipèdia:
https://en.wikipedia.org/wiki/Esports

– Com convertir-se en un professional dels videojocs en deu pasos, per la web de intel.la:
https://www.intel.la/content/www/xl/es/gaming/resources/want-pro-gamer.html

– Comunitats virtuals de videojugadors: Comportament emocional i social en Poupée Girl:
https://www.um.es/ead/red/33/esther_carlota.pdf

– Context sobre els esports electrònics i videojocs de Aevi ESPORTS, Comunitat professional nacional de videojocs:
http://www.aevi.org.es/e-sports/

– Lliga de videojocs professionals de lvp.global:
https://lvp.global/

Compartir el disseny

Al llarg de tot el procés etnogràfic viscut durant la resta d’activitats de l’assignatura, ens hem endinsat i conegut a una comunitat protagonista del darrer any, els treballadors i les treballadores de supermercats i farmàcies.

En aquesta darrera activitat, hem de desenvolupar una proposta de redisseny de l’objecte seleccionat a partir dels resultats i conclusions obtingudes al procés etnogràfic i al treball de camp dut a terme amb alguns dels membres de la comunitat, amb l’objectiu que l’objecte final sigui viable per a tots els treballadors de supermercats i farmàcies. L’objecte protagonista a escala global d’aquest darrer any ha estat la mascareta, i evidentment, als supermercats i farmàcies no ha estat ni molt manc una excepció, per tant aquest serà el nostre objecte a redissenyar per a beneficiar a la comunitat.

La proposta de redisseny neix de la informació i conclusions extretes que han anat apareixent al treball de camp. La gran majoria de problemes i necessitats els hem detectat gràcies als mètodes fets servir en les activitats anteriors com les entrevistes no dirigides, l’observació contextual passiva, etc.

Els aspectes que dels quals més es queixaven els membres de la comunitat observada, són des d’un punt de vista més global, que per falta de mitjans sanitaris o per error de les empreses, hi havia alguns casos en els quals els

treballadors i les treballadores feien servir mascaretes corporatives de tela, la qual no acabava de complir al 100% les característiques recomanades per l’OMS, cosa que pot arribar a posar en perill la salut dels membres de la comunitat. Per una altra banda, centrant les necessitats a un punt de vista més concret i pràctic, els treballadors ens contaven com la mascareta provoca algunes situacions que incomoden i dificulten la jornada: molèsties i irritacions a les orelles, que s’entelessin de les ulleres, problemes amb la pell a la zona de la boca i el nas, major sudoració, talla única…

La proposta de redisseny és una versió millorada i més segura de la mascareta de tela, intentant resoldre tots els problemes que pertorben a la comunitat. El tret més important i imprescindible d’aquest nou prototip és el compartiment interior de la mascareta per a poder posar-hi un filtre homologat, d’aquesta forma, al ser de tela, els supermercats poden seguir incloent-la dins la imatge corporativa de l’empresa, i alhora, gràcies al filtre, protegir de la millor manera possible la salut dels treballadors i treballadores. Per altra banda, el sistema d’ajustar no és com el de les mascaretes que fan servir actualment, el qual els hi provoca molèsties i irritacions a la zona de les orelles, aquest seria un sistema on la cinta elàstica passa horitzontalment pel coll i pel cap, deixant lliures a les orelles i estalviant-nos totes aquestes molèsties ja comentades, a més, mitjançant aquest sistema, la cinta, que va fermada amb un nus a la part del cap, pot ser ajustada estrenyent o amollant el nus per tal que el mateix model de mascareta servesqui i sigui còmode per a tota la comunitat. La mascareta estaria feta d’una tela tipus neoprè elàstic, el qual té una textura molt més agradable i suau que la de les mascaretes que solen fer servir els treballadors actualment, a més aquest es pot rentar i així evitaríem les mascaretes d’un sol ús, ajudant així no només a la comunitat seleccionada, sinó també al medi ambient. Aquest nou model tendrà també un ferret ajustable per a poder adaptar la mascareta a la cara dels treballadors i treballadores que facin servir ulleres, de mode que l’aire no s’escapi capa dalt i faci que estiguin entelades tot el dia.

La finalitat de tot aquest procés, des de el treball de camp fins al redisseny, ha estat millorar i facilitar als membres de la comunitat seleccionada desenvolupar la seva funció i sobretot protegir-los, i perquè tot el projecte es quedàs dins aquesta mateixa bombolla de protecció, la manera de poder aportar aquestes noves mascaretes seria a través d’una.

campanya solidària en la qual els beneficis obtinguts per part de les vendes als supermercats, fossin destinats als recursos mèdics, ajudes i serveis per a aquesta comunitat. Aquesta campanya podria impulsar-se mitjançant cartells a les portes dels supermercats, perquè no només les grans empreses propietàries dels supermercats poguessin comprar-les, sinó també qualsevol que tengui les mateixes necessitats, ajudant a conscienciar a la gent que aquesta comunitat ha estat en una situació en la qual poca gent ha estat en aquest darrer any i mereixen tota l’admiració i ajuda que es pugui.

Compartir el disseny – Tania Salla Tranche

INTRODUCCIÓ

Dins el present treball s’ha procedit a preparar i presentar una solució de disseny enfront les febleses detectades a la comunitat en la PAC anterior, on gràcies a la posada en marxa del KIT de camp es va poder realitzar una recerca etnogràfica dins la comunitat escollida.

La comunitat analitzada en aquest cas va ser l’Associació Sibila Forum, un grup de persones de diferent perfil social properes a l’àmbit de la tecnologia. Aquestes persones es reuneixen cada cert temps per debatre sobre temes d’interès social relacionats amb l’àmbit tecnològic i educatiu principalment. A vegades enregistren els seus debats amb l’objectiu d’acabar creant un programa periòdic com a vessant de l’Associació, compartint d’aquesta manera els seus coneixements i la possibilitat de fer créixer la comunitat.

 

PROPOSTA DE DISSENY

Gràcies a la pràctica etnogràfica feta prèviament on l’autora va poder assistir a un parell dels seus debats es van poder detectar certes mancances dins la comunitat enfront els objectius d’aquesta.

Un dels objectius de la comunitat és difondre els seus debats per a què la gent pugui definir de manera més ferma i segura quin tipus de rol dins la societat vol adoptar tenint en compte l’impacte de les noves tecnologies actuals i venidores.

Precisament una de les febleses detectades gràcies a les entrevistes fetes prèviament en la part anterior del projecte és què els membres van conèixer aquesta associació per mitjà del boca-orella. No utilitzaven cap altre medi de difusió excepte quan pujaven ocasionalment alguna xerrada a Youtube (i encara que no ho feien com a pràctica ells van manifestar que els agradaria continuar en un futur pròxim aquest tipus de projecte). És per això que l’autora va decidir què la solució de disseny que els hi proposaria seria una proposta de pàgina web per a què els membres puguin gestionar-la i difondre tant els debats com esdeveniments i tota mena de continguts de l’Associació.

 

Quin ha estat el procediment o procés que vas dur a terme per elaborar el teu objecte, prototip o servei i quines consideracions vas tenir en compte?

Utilitzant l’eina WordPress es va elaborar un prototip de pàgina web per a l’Associació Sibila Forum. Primer es va fer un petit esbós a llapis abans de començar a muntar els elements que compondrien la web sencera. Va ser necessari pensar quines necessitats tindrien i facilitar-li’ls un mitjà que puguin fer servir per complir els seus objectius: donar a conèixer els seus projectes i fer créixer la seva comunitat. També es  va creure adient redissenyar el seu logotip, un més senzill que s’adaptés millor als estàndards actuals de disseny ja què aquest aspecte està també estretament lligat a l’àmbit tecnològic i per tant era important mostrar una imatge adequada. Es van realitzar dos versions del logotip: un en disposició vertical i l’altre en horitzontal.

 

Redisseny logotip SIBILA FORUM

 

Quines són les funcionalitats, pràctiques, dimensions culturals i funcions simbòliques que vas tenir en compte a partir del teu treball de camp?

Les persones estem fetes per comunicar-nos i compartir les nostres idees al món. En aquesta comunitat afortunadament es podien compartir les opinions amb respecte i sense por, i això és el que es volia transmetre per mitjà de la proposta de disseny plantejada.

 

Quines necessitats culturals o problemàtiques socials aborda/transforma/canvia/ la teva proposta?

Sibila Forum és una societat que busca reflexionar sobre possibles maneres de millorar la situació social per mitjà de la tecnologia i l’àmbit educatiu. Al haver-hi professors involucrats aquestes reflexions acaben arribant d’alguna manera a moltes més persones, però potser no a suficients. Una comunitat amb aquest tipus d’intencions pot arribar a ser molt positiva per a molta més gent, i és per això que la proposta de disseny plantejada ajuda a difondre aquesta iniciativa.

 

Què vas tenir en compte per al format que vas utilitzar per a compartir la teva proposta amb la comunitat i amb el públic?

Es va tenir en compte sobretot què tothom el pogués veure i entendre de manera clara. És per això què es va presentar directament una proposta funcional encara què gran part del material (fotografies principalment) s’hagin hagut d’extreure de repositoris lliures. També es va preparar una proposta en vídeo (adjunta) mostrant la pàgina sencera i explicant cada part.

 

 

 

BIBLIOGRAFIA

Cameron, J. (2020, 13 abril). Classe telemàtica [Fotografia]. Pexels. https://www.pexels.com/es-es/foto/persona-mujer-escritorio-cuaderno-4144222/

cottonbro. (2020, 29 septembre). Teclat ordinador portàtil [Fotografia]. Pexels. https://www.pexels.com/es-es/foto/manos-ordenador-portatil-internet-teclear-5474285/

fauxels. (2019, 5 novembre). Imatge co-working [Fotografia]. Pexels. https://www.pexels.com/es-es/foto/foto-de-vista-superior-de-personas-cerca-de-la-mesa-de-madera-3183150/

Fischer, M. (2020, 28 agost). Grupo de personas sentadas en silla [Fotografia]. Pexels. https://www.pexels.com/es-es/foto/grupo-de-personas-sentadas-en-silla-5212687/

Lloyd, C. (2020, 16 febrer). La Oficina De Correos De Denver Y El Palacio De Justicia Federal [Fotografia]. Pexels. https://www.pexels.com/es-es/foto/la-oficina-de-correos-de-denver-y-el-palacio-de-justicia-federal-3751006/

Loftus, K. (2019, 13 desembre). Home amb càmera [Fotografia]. Pexels. https://www.pexels.com/es-es/foto/silueta-de-hombre-estar-de-pie-delante-de-microfono-3379934/

Negative Space. (2016, 12 gener). Ordinador Portàtil [Fotografia]. Pexels. https://www.pexels.com/es-es/foto/autonomo-boligrafo-codificando-cuaderno-34140/

Pixabay. (2016, 24 desembre). Imatge cadena [Fotografia]. Pexels. https://www.pexels.com/es-es/foto/pulsera-color-plata-276218/

Schvets, A. (2020, 21 desembre). Imatge de trofeus [Fotografia]. Pexels. https://www.pexels.com/es-es/foto/mujer-taza-beber-divertido-6250930/

Startup Stock Photos. (2015, 7 juliol). Imatge ordinador [Fotografia]. Pexels. https://www.pexels.com/es-es/foto/mano-apple-iphone-telefono-inteligente-7358/

WordPress. (s. d.). Herramienta de blog, plataforma de publicación y CMS. WordPress.org España. Recuperado 16 de junio de 2021, de https://es.wordpress.org/

Youtube. (s. d.). Música Creative Commons Youtube Studio. Youtube Studio. Recuperado junio de 2021, de https://studio.youtube.com/channel/UCW9_X-cTIetKqBGsxJiOcDQ/music

Zayadnh, H. (2020, 14 agost). Columnes [Fotografia]. Pexels. https://www.pexels.com/es-es/foto/viaje-al-aire-libre-turismo-columnas-5104057/