Compartir el disseny

Al llarg de tot el procés etnogràfic viscut durant la resta d’activitats de l’assignatura, ens hem endinsat i conegut a una comunitat protagonista del darrer any, els treballadors i les treballadores de supermercats i farmàcies.

En aquesta darrera activitat, hem de desenvolupar una proposta de redisseny de l’objecte seleccionat a partir dels resultats i conclusions obtingudes al procés etnogràfic i al treball de camp dut a terme amb alguns dels membres de la comunitat, amb l’objectiu que l’objecte final sigui viable per a tots els treballadors de supermercats i farmàcies. L’objecte protagonista a escala global d’aquest darrer any ha estat la mascareta, i evidentment, als supermercats i farmàcies no ha estat ni molt manc una excepció, per tant aquest serà el nostre objecte a redissenyar per a beneficiar a la comunitat.

La proposta de redisseny neix de la informació i conclusions extretes que han anat apareixent al treball de camp. La gran majoria de problemes i necessitats els hem detectat gràcies als mètodes fets servir en les activitats anteriors com les entrevistes no dirigides, l’observació contextual passiva, etc.

Els aspectes que dels quals més es queixaven els membres de la comunitat observada, són des d’un punt de vista més global, que per falta de mitjans sanitaris o per error de les empreses, hi havia alguns casos en els quals els

treballadors i les treballadores feien servir mascaretes corporatives de tela, la qual no acabava de complir al 100% les característiques recomanades per l’OMS, cosa que pot arribar a posar en perill la salut dels membres de la comunitat. Per una altra banda, centrant les necessitats a un punt de vista més concret i pràctic, els treballadors ens contaven com la mascareta provoca algunes situacions que incomoden i dificulten la jornada: molèsties i irritacions a les orelles, que s’entelessin de les ulleres, problemes amb la pell a la zona de la boca i el nas, major sudoració, talla única…

La proposta de redisseny és una versió millorada i més segura de la mascareta de tela, intentant resoldre tots els problemes que pertorben a la comunitat. El tret més important i imprescindible d’aquest nou prototip és el compartiment interior de la mascareta per a poder posar-hi un filtre homologat, d’aquesta forma, al ser de tela, els supermercats poden seguir incloent-la dins la imatge corporativa de l’empresa, i alhora, gràcies al filtre, protegir de la millor manera possible la salut dels treballadors i treballadores. Per altra banda, el sistema d’ajustar no és com el de les mascaretes que fan servir actualment, el qual els hi provoca molèsties i irritacions a la zona de les orelles, aquest seria un sistema on la cinta elàstica passa horitzontalment pel coll i pel cap, deixant lliures a les orelles i estalviant-nos totes aquestes molèsties ja comentades, a més, mitjançant aquest sistema, la cinta, que va fermada amb un nus a la part del cap, pot ser ajustada estrenyent o amollant el nus per tal que el mateix model de mascareta servesqui i sigui còmode per a tota la comunitat. La mascareta estaria feta d’una tela tipus neoprè elàstic, el qual té una textura molt més agradable i suau que la de les mascaretes que solen fer servir els treballadors actualment, a més aquest es pot rentar i així evitaríem les mascaretes d’un sol ús, ajudant així no només a la comunitat seleccionada, sinó també al medi ambient. Aquest nou model tendrà també un ferret ajustable per a poder adaptar la mascareta a la cara dels treballadors i treballadores que facin servir ulleres, de mode que l’aire no s’escapi capa dalt i faci que estiguin entelades tot el dia.

La finalitat de tot aquest procés, des de el treball de camp fins al redisseny, ha estat millorar i facilitar als membres de la comunitat seleccionada desenvolupar la seva funció i sobretot protegir-los, i perquè tot el projecte es quedàs dins aquesta mateixa bombolla de protecció, la manera de poder aportar aquestes noves mascaretes seria a través d’una.

campanya solidària en la qual els beneficis obtinguts per part de les vendes als supermercats, fossin destinats als recursos mèdics, ajudes i serveis per a aquesta comunitat. Aquesta campanya podria impulsar-se mitjançant cartells a les portes dels supermercats, perquè no només les grans empreses propietàries dels supermercats poguessin comprar-les, sinó també qualsevol que tengui les mateixes necessitats, ajudant a conscienciar a la gent que aquesta comunitat ha estat en una situació en la qual poca gent ha estat en aquest darrer any i mereixen tota l’admiració i ajuda que es pugui.