Compartir el disseny – Tania Salla Tranche

INTRODUCCIÓ

Dins el present treball s’ha procedit a preparar i presentar una solució de disseny enfront les febleses detectades a la comunitat en la PAC anterior, on gràcies a la posada en marxa del KIT de camp es va poder realitzar una recerca etnogràfica dins la comunitat escollida.

La comunitat analitzada en aquest cas va ser l’Associació Sibila Forum, un grup de persones de diferent perfil social properes a l’àmbit de la tecnologia. Aquestes persones es reuneixen cada cert temps per debatre sobre temes d’interès social relacionats amb l’àmbit tecnològic i educatiu principalment. A vegades enregistren els seus debats amb l’objectiu d’acabar creant un programa periòdic com a vessant de l’Associació, compartint d’aquesta manera els seus coneixements i la possibilitat de fer créixer la comunitat.

 

PROPOSTA DE DISSENY

Gràcies a la pràctica etnogràfica feta prèviament on l’autora va poder assistir a un parell dels seus debats es van poder detectar certes mancances dins la comunitat enfront els objectius d’aquesta.

Un dels objectius de la comunitat és difondre els seus debats per a què la gent pugui definir de manera més ferma i segura quin tipus de rol dins la societat vol adoptar tenint en compte l’impacte de les noves tecnologies actuals i venidores.

Precisament una de les febleses detectades gràcies a les entrevistes fetes prèviament en la part anterior del projecte és què els membres van conèixer aquesta associació per mitjà del boca-orella. No utilitzaven cap altre medi de difusió excepte quan pujaven ocasionalment alguna xerrada a Youtube (i encara que no ho feien com a pràctica ells van manifestar que els agradaria continuar en un futur pròxim aquest tipus de projecte). És per això que l’autora va decidir què la solució de disseny que els hi proposaria seria una proposta de pàgina web per a què els membres puguin gestionar-la i difondre tant els debats com esdeveniments i tota mena de continguts de l’Associació.

 

Quin ha estat el procediment o procés que vas dur a terme per elaborar el teu objecte, prototip o servei i quines consideracions vas tenir en compte?

Utilitzant l’eina WordPress es va elaborar un prototip de pàgina web per a l’Associació Sibila Forum. Primer es va fer un petit esbós a llapis abans de començar a muntar els elements que compondrien la web sencera. Va ser necessari pensar quines necessitats tindrien i facilitar-li’ls un mitjà que puguin fer servir per complir els seus objectius: donar a conèixer els seus projectes i fer créixer la seva comunitat. També es  va creure adient redissenyar el seu logotip, un més senzill que s’adaptés millor als estàndards actuals de disseny ja què aquest aspecte està també estretament lligat a l’àmbit tecnològic i per tant era important mostrar una imatge adequada. Es van realitzar dos versions del logotip: un en disposició vertical i l’altre en horitzontal.

 

Redisseny logotip SIBILA FORUM

 

Quines són les funcionalitats, pràctiques, dimensions culturals i funcions simbòliques que vas tenir en compte a partir del teu treball de camp?

Les persones estem fetes per comunicar-nos i compartir les nostres idees al món. En aquesta comunitat afortunadament es podien compartir les opinions amb respecte i sense por, i això és el que es volia transmetre per mitjà de la proposta de disseny plantejada.

 

Quines necessitats culturals o problemàtiques socials aborda/transforma/canvia/ la teva proposta?

Sibila Forum és una societat que busca reflexionar sobre possibles maneres de millorar la situació social per mitjà de la tecnologia i l’àmbit educatiu. Al haver-hi professors involucrats aquestes reflexions acaben arribant d’alguna manera a moltes més persones, però potser no a suficients. Una comunitat amb aquest tipus d’intencions pot arribar a ser molt positiva per a molta més gent, i és per això que la proposta de disseny plantejada ajuda a difondre aquesta iniciativa.

 

Què vas tenir en compte per al format que vas utilitzar per a compartir la teva proposta amb la comunitat i amb el públic?

Es va tenir en compte sobretot què tothom el pogués veure i entendre de manera clara. És per això què es va presentar directament una proposta funcional encara què gran part del material (fotografies principalment) s’hagin hagut d’extreure de repositoris lliures. També es va preparar una proposta en vídeo (adjunta) mostrant la pàgina sencera i explicant cada part.

 

 

 

BIBLIOGRAFIA

Cameron, J. (2020, 13 abril). Classe telemàtica [Fotografia]. Pexels. https://www.pexels.com/es-es/foto/persona-mujer-escritorio-cuaderno-4144222/

cottonbro. (2020, 29 septembre). Teclat ordinador portàtil [Fotografia]. Pexels. https://www.pexels.com/es-es/foto/manos-ordenador-portatil-internet-teclear-5474285/

fauxels. (2019, 5 novembre). Imatge co-working [Fotografia]. Pexels. https://www.pexels.com/es-es/foto/foto-de-vista-superior-de-personas-cerca-de-la-mesa-de-madera-3183150/

Fischer, M. (2020, 28 agost). Grupo de personas sentadas en silla [Fotografia]. Pexels. https://www.pexels.com/es-es/foto/grupo-de-personas-sentadas-en-silla-5212687/

Lloyd, C. (2020, 16 febrer). La Oficina De Correos De Denver Y El Palacio De Justicia Federal [Fotografia]. Pexels. https://www.pexels.com/es-es/foto/la-oficina-de-correos-de-denver-y-el-palacio-de-justicia-federal-3751006/

Loftus, K. (2019, 13 desembre). Home amb càmera [Fotografia]. Pexels. https://www.pexels.com/es-es/foto/silueta-de-hombre-estar-de-pie-delante-de-microfono-3379934/

Negative Space. (2016, 12 gener). Ordinador Portàtil [Fotografia]. Pexels. https://www.pexels.com/es-es/foto/autonomo-boligrafo-codificando-cuaderno-34140/

Pixabay. (2016, 24 desembre). Imatge cadena [Fotografia]. Pexels. https://www.pexels.com/es-es/foto/pulsera-color-plata-276218/

Schvets, A. (2020, 21 desembre). Imatge de trofeus [Fotografia]. Pexels. https://www.pexels.com/es-es/foto/mujer-taza-beber-divertido-6250930/

Startup Stock Photos. (2015, 7 juliol). Imatge ordinador [Fotografia]. Pexels. https://www.pexels.com/es-es/foto/mano-apple-iphone-telefono-inteligente-7358/

WordPress. (s. d.). Herramienta de blog, plataforma de publicación y CMS. WordPress.org España. Recuperado 16 de junio de 2021, de https://es.wordpress.org/

Youtube. (s. d.). Música Creative Commons Youtube Studio. Youtube Studio. Recuperado junio de 2021, de https://studio.youtube.com/channel/UCW9_X-cTIetKqBGsxJiOcDQ/music

Zayadnh, H. (2020, 14 agost). Columnes [Fotografia]. Pexels. https://www.pexels.com/es-es/foto/viaje-al-aire-libre-turismo-columnas-5104057/