Compartir el disseny

 

Com he explicat en anteriors PACS, els Testigos Cristianos de Jehovà en condicions normals van 3 cops per setmana al Salón del Regne, on és reuneixen els Dimarts, dijous i dissabtes per a dur a terme diferents activitats.
En el Salón del Regne que va la meva àvia en concret, són tres grups de trenta persones.
Aquests tres grups acudeixen a un local de grans dimensions que tenen llogat amb tres grans sales per a poder assistir-hi tots a diferents hores.

La meva idea ha estat crear una aplicació mòbil per a poder fer les reunions de manera  semi-presencial és a dir: Que cada un dels tres grups acudeixi un dia de la setmana de forma presencial, i les altes dos via ZOOM per a estalviar costs.
Si ho fessin així podrien llogar un local molt més petit que només necessites una gran sala d’actes.

El procés del disseny ha estat prou fàcil a partir de l’idea principal.
En primer lloc, he creat un logotip per a l’APP.
Seguidament he pensat en la forma en què seria més útil organitzar el calendari: En la congregació de la meva àvia, són tres grups de trenta persones cada un.
Els he anomenat grup A, B i C i he fet quadrar el calendari mensual de forma que tots puguin accedir a una reunió presencial a la setmana per a poder seguir tenint contacte amb els membres de la comunitat i a l’hora estalviar en costs.

L’aplicació els avisarà mensualment dels dies que és faran les reunions presencials i dels dies que serà via ZOOM.
Serà de forma molt senzilla i fàcil de consultar, ja que en la comunitat, prop del 35% dels membres són majors de seixanta anys.
La funcionalitat d’aquest projecte és poder estalviar mensualment els costs que comporta tenir un local tan gran i també a seguir mantenint la idea del mínim contacte amb tantes persones.

 

La forma en què organitzaria als grups A, B i C seria la següent:
Les reunions sempre han sigut dilluns, dijous i dissabte.

Grup A:  Setmana 1 (dimarts presencial i dijous i dissabte ZOOM)
Setmana 2 ( dimarts ZOOM, dijous presencial i dissabte ZOOM)
Setmana 3 ( dimarts ZOOM, dijous ZOOM i dissabte presencial)
Setmana 4 ( dimarts presencial, dijous ZOOM, dissabte ZOOM)

Grup B: Setmana 1 (dimarts ZOOM i dijous Presencial i dissabte ZOOM)
Setmana 2 ( dimarts ZOOM, dijous ZOOM i dissabte Presencial)
Setmana 3 ( dimarts Presencial, dijous ZOOM i dissabte ZOOM)
Setmana 4 ( dimarts ZOOM, dijous presencial, dissabte ZOOM)

Grup C:  Setmana 1 (dimarts ZOOM i dijous ZOOM i dissabte presencial)
Setmana 2 ( dimarts Presencial, dijous ZOOM i dissabte ZOOM)
Setmana 3 ( dimarts ZOOM, dijous presencial i dissabte ZOOM)
Setmana 4 ( dimarts ZOOM, dijous ZOOM, dissabte Presencial)

 

Les necessitats culturals que aborda aquest disseny es poder facilitar la vida a la gent gran de la comunitat a l’hora de vetllar per la seguretat i també que puguin mantenir contacte amb els altres membres un cop per setmana de forma presencial.
He utilitzat una presentació senzilla i fàcil d’interpretar per a què tots els membres ho puguin entendre de seguida.
He fet servir Prezi que és estil PowerPoint, però pots passar l’enllaç URL a qualsevol persona.
He decidit de fer-ho així per a poder posar-me en contacte amb la meva àvia, passar-li l’URL per WhatsApp i perquè així es pugui fer arribar a tothom de forma fàcil i mitjançant WhatsApp que avui en dia tots ho fem servir.

Aquí deixo l’ enllaç a la presentació del meu disseny:  https://prezi.com/view/Loe3s3gjiUFXk3L50D6J/

Bibiliiografia:

https://prezi.com/

http://www.ub.edu/diccionarilinguistica/print/6820

https://www.jw.org/es/testigos-de-jehov%C3%A1/visitas-a-betel/espa%C3%B1a/

https://www.pluralismoyconvivencia.es/diccionario-de-la-diversidad-religiosa/terminos/testigos-de-jehova/