KIT de Camp

Etnografia

L’etnografia és una branca de l’antropologia. Un sistema d’investigació social que té com a objectiu observar, analitzar i comprendre les situacions o les accions de diferents grups, estudiant des del punt de vista dels diferents individus que hi formen part.

Aquest mètode fa servir diferents tipus d’eines per anar obtenint informació sobre el grup d’estudi, i així anant omplint la informació que volem per a arribar a observar el grup des del punt de vista dels integrants. Algunes d’aquestes eines són: entrevistes, observació, estudi directe, camp, etc. Bàsicament qualsevol classe d’interacció tant activa com passiva que pugui donar-nos més informació.

 

El meu KIT de camp

Per a poder adaptar el meu KIT al camp, he fet una recerca i he reflexionat sobre quines són les tècniques i eines que podria fer servir per a obtenir tota la informació necessària i he arribat a les següents conclusions:

Les tècniques que faré servir són:

-Observació contextual passiva: Es durà a terme tot un procés d’observació amb la intenció que els usuaris no en siguin conscients, per a així poder captar les seves accions i el seu comportament de la forma més natural possible sense alteracions ni estímuls externs. Amb la finalitat d’analitzar i prendre nota de lo observat.

-Entrevistes no dirigides: Fent preguntes tant a usuaris coneguts com a desconeguts camuflats com si fos una conversa normal pel mateix motiu que l’observació passiva, per a aconseguir els resultats el més natural possible.

Les eines que faré servir són:

-Bloc de notes: Aquí podrem prendre apunts puntuals de diferents elements que trobem a destacar durant l’observació. Fent servir un bloc lleuger amb l’objectiu de no cridar l’atenció de l’usuari.

-Diari de camp: Aquí és on es farà la síntesi i s’agruparà tota la informació que s’hagi aconseguit a les sessions del treball de camp, ja tranquil·lament dins el nostre espai de treball.

-Ordinador: Amb aquest i accés a internet podrem acabar d’abastar molta part de la informació per a completar la recerca d’una forma més global. A més podré fer servir sistemes de videotelefonades o similars per a poder contactar amb els usuaris que entren dins el grup de coneguts i familiars per a aconseguir els màxims punts de vista possibles.

-Telèfon intel·ligent: Aquesta eina fa la funció d’eina comodí, ja que pot realitzar quasi totes les funcions que fan les altres eines però amb diferents característiques. Aquesta a més ens permet enregistrar tant vídeo com veu per si a alguna de les entrevistes fos necessari.